Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Afrykański pomór świń u dzików

Afrykański pomór świń u dzików

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epizootyczną, związaną z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) kluczowym sposobem w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się tej choroby jest podnoszenie świadomości o zagrożeniu ze strony ASF oraz podstawowych zasad bioasekuracji.

                                                                                  '' Informacje także na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

ASF – AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, świń i dzików, przeciwko której nie ma szczepionki. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może bardzo długo utrzymywać się w zwłokach padłych dzików w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików,  dlatego powinny być one niezwłocznie usuwane ze środowiska.             

Biorąc pod uwagę fakt, że dziki będące głównym „ rezerwuarem  „  wirusa ASF przebywają głównie na terenach leśnych bardzo ważne jest  uświadomienie  roli  myśliwych  i leśników w ochronie Polski przed rozprzestrzenieniem się  wirusa ASF w populacji dzików bytujących w naszych lasach.

Jak rozpoznać afrykański pomór świń u dzików?

Należy zwracać uwagę na: zwiększoną ilość padłych dzików w łowisku; podejrzenie powinno wzbudzać każde nietypowe zachowanie u dzików:

 • zaobserwowane przed oddaniem strzału, np. osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki, duszność, biegunka - często
  z domieszką krwi;
 • w przypadku znalezionych dzików padłych lub w trakcie oględzin dzików odstrzelonych należy zwracać uwagę na takie zmiany jak:  sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, liczne wybroczyny na skórze; pienisty lub krwisty wypływ z nosa.

W jaki sposób myśliwi i leśnicy mogą pomóc w zapobieganiu afrykańskiemu pomorowi świń?

 • zgłaszanie do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności służbowych oraz każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału zaobserwowano objawy nasuwające podejrzenie ASF;
 • przestrzeganie zasad higieny po zakończonym polowaniu ( zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zdezynfekować a następnie zmienić obuwie oraz zmienić odzież);
 • wykonywać patroszenie dzików w wyznaczonym do tego miejscu, zgodnie
  z dokumentem Strategia zwalczania ASF dla krajów UE
 • nie pozostawianie odpadków żywnościowych w lesie;
 • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
 • myśliwi i leśnicy utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie powinni pamiętać
  o bezwzględnym przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do pomieszczeń inwentarskich.