Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Brudnica mniszka w dębnowskich lasach

Brudnica mniszka w dębnowskich lasach

Jak każdego roku leśnicy Nadleśnictwa Dębno przystąpili do monitoringu zagrożenia od brudnicy mniszki. Jest to jeden z groźniejszych szkodników pierwotnych w drzewostanach iglastych i mieszanych z przewagą gatunków iglastych. Brudnica żeruje głównie na sośnie. Swoją działalnością może doprowadzić do zamarcia drzewa, dlatego więc konieczny jest monitoring rozwoju owada, a niekiedy zmniejszanie jego liczebności stosując opryski chemiczne. W miesiącu kwietniu wykonaliśmy lepowanie drzew w celu obserwacji gąsienic brudnicy mniszki, następnie w maju ścinaliśmy drzewa na płachtę, aby dokładnie policzyć ilość gąsienic w koronie, co dało możliwość obliczenia wstępnego zagrożenia od brudnicy. Na przełomie lipca i sierpnia wywiesiliśmy pułapki feromonowe, które służą do odławiania samców ww. motyla. Ostatnim elementem składającym się na monitoring zagrożenia od brudnicy mniszki jest metoda dwudziestu drzew, która polega na przejściu wszystkich drzewostanów iglastych i mieszanych z przewagą gatunków iglastych powyżej 20 lat i liczeniu zaobserwowanych samic tego owada. Informacje uzyskane ze wszystkich wymienionych obserwacji pozwalają na prognozowanie zagrożenia od tego szkodnika pierwotnego w przyszłym sezonie wegetacyjnym, jeśli przewiduje się zagrożenie silne, wówczas do planów finansowych nadleśnictwa należy ująć opryski chemiczne, które pozwolą ograniczyć rozwój motyla.