Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny służą do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne, głównie takich gatunków, jak:

strzygonia choinówkaPanolis flammea (Den. et Schiff.),

poproch cetyniakBupalus piniaria (L.),

siwiotek borowiec (zawisak borowiec)Hyloicus pinastri (L.) (gatunki te zimują
w stadium poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu),

barczatka sosnówka Dendrolimus pini (L.) (zimuje gąsienica),

osnuja gwiaździsta Acantholyda posticalis Mats. (zimuje larwa bez oprzędu)

gatunki z rodziny borecznikowatych - Diprionidae (zimują larwy w oprzędach – kokonach).

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonuje się corocznie
w stałych partiach kontrolnych (PK)
, wyznaczanych w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat, na polecenie nadleśniczego.

Liczbę partii kontrolnych ustala się w zależności od siedliska, wieku i powierzchni drzewostanu. Partie kontrolne oznaczone są trwale w terenie i zaznaczone na mapie ochrony lasu.

Do wykonania poszukiwań niezbędne są:

- schemat rozmieszczenia powierzchni próbnych,

- taśma miernicza lub sznurek o długości 35 m,

- drewniane ramki o wymiarach 0,5 × 1 m, w liczbie 1-10 szt. (po jednej dla każdej osoby wykonującej poszukiwania),

- tekturowe pudełka do zbierania i przechowywania zebranych owadów,

- lekkie motyczki lub pazurki ogrodnicze do przeszukiwania ściółki i gleby,

- nakolanniki,

- ołówek, kartki papieru.

Najbardziej właściwą porą wykonywania próbnych poszukiwań jest późna jesień, przed nadejściem mrozów i wystąpieniem trwałej pokrywy śnieżnej. Termin rozpoczęcia poszukiwań dla poszczególnych regionów kraju, na podstawie wieloletnich obserwacji, określa właściwy terytorialnie Zespół Ochrony Lasu (ZOL).

Żywe okazy szkodliwych owadów (gatunki chronione nie podlegają zbieraniu) zebrane ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej umieszcza się w jednym tekturowym opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, oddział oraz numer partii kontrolnej). Pudełka z owadami przekazujemy do właściwego terytorialnie ZOL, gdzie dokonywana jest analiza zebranego materiału.