Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat FSC

Nadleśnictwo Dębno prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej co potwierdzają posiadane certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie w marcu 1999 roku, jako jedna z pierwszych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce, uzyskała certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC®.(czytaj więcej)

Certyfikat FSC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze: SGS-FM/COC-000243 ważny jest do 15 kwietnia 2019 roku.

 

 

 

resources-to-get