Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka Łowiecka

 

 

Na terenie Nadleśnictwa Dębno występuje przede wszystkim zwierzyna gruba, wśród której możemy spotkać następujące gatunki:


a) jeleń szlachetny

fot. Lech Jędras

 

 

b) daniel

fot. Artur Lipiński

 


c) sarna

fot. Paweł Simiński

 

d) dzik  

fot. Artur Lipiński

 


oraz mniej liczna zwierzyna drobna reprezentowana przez takie gatunki jak:


a) lis
b) jenot
c) borsuk
d) kuna leśna
e) kuna domowa
f) norka amerykańska
g) tchórz zwyczajny
h) zając szarak
i) kuropatwa
j) gęś gęgawa
k) gęś zbożowa
l) gęś białoczelna
m) krzyżówka
n) cyraneczka
o) głowienka
p) czernica
r) gołąb grzywacz
s) słonka
t) łyska


Sporadycznie zaglądają do nas łosie a w ostatnich dwóch latach coraz częściej spotykane są na naszym terenie również wilki.
 
Gospodarka łowiecka na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dębno prowadzona jest w 7 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 6 kół łowieckich. Gospodarka ta prowadzona jest w oparciu o wieloletni łowiecki plan hodowlany  - aktualnie obowiązujący został sporządzony na lata 2007 - 2017 oraz roczne plany łowieckie- aktualnie obowiązujący kończy się w dniu 31 marca 2014 roku.

Dla nie wtajemniczonych niewątpliwie ważną informacją będzie fakt, że rok gospodarczy w łowiectwie nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, bowiem rozpoczyna on się z dniem 1 kwietnia i trwa do 31 marca roku następnego.

Ustalanie ilości zwierzyny do pozyskania na dany rok gospodarczy  poprzedzone jest sporządzaną przez koła łowieckie inwentaryzacją, którą wykonuje się według stanu na dzień 15 marca każdego roku. Inwentaryzacja wykonywana jest pod nadzorem pracowników służby leśnej a nierzadko również z ich udziałem.

Tabela poniżej przedstawia stwierdzone stany inwentaryzacyjne zwierzyny na dzień 15 marca 2013 roku. Na tej podstawie sporządzony został roczny plan łowiecki na sezon (rok gospodarczy) 2013/2014.