Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty  przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi .

Rezerwat „Cisy Boleszkowickie"

Rok utworzenia: 1995

Powierzchnia: 9,38 ha

Leśnictwo: Boleszkowice

Rezerwat położony jest w gminie Boleszkowice, w powiecie myśliborskim, w polu sandrowym rzeki Myśli. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie, ze względów naukowych i edukacyjnych, stanowiska cisów  Taxus baccata w jego różnych fazach rozwojowych. Występująca w nim populacja cisa pospolitego powstała w sposób naturalny w drodze endozoochorii, czyli nasiona zostały rozsiane przez ptaki po strawieniu dojrzałej osnówki. Pewna liczba egzemplarzy cisa weszła już w wiek biologicznej dojrzałości. Cis pospolity (Taxus baccata) jest objęty ochroną częściową.  W rezerwacie cis rośnie pod okapem drzewostanów z panującą sosną oraz z udziałem ok 25% gatunków liściastych.


Rezerwat „Cisy Boleszkowickie" ( fot. Lech Jędras )