UŻYTKI EKOLOGICZNE UŻYTKI EKOLOGICZNE

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny.
Lasy Państwowe podejmują liczne własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcja) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje) np. cis pospolity, jodła sudecka, cietrzew czy głuszec.

W naszym Nadleśnictwie występują następujące ilości gatunków chronionych, rzadkich          i zagrożonych:

•    grzyby – 2 gatunki
•    porosty – 7 gatunków
•    rośliny – 62 gatunki

•    zwierzęta – 266 gatunków

Na terenie Nadleśnictwa występują 3 gatunki zwierząt chronionych objętych ochroną strefową tj. bielik, kania ruda, bocian czarny.